Donnerstag, Oktober 28, 2021
Start Noyes-Whitney-Gleichung Noyes-Whitney-Gleichung

Noyes-Whitney-Gleichung

Arthur Amos Noyes

Arthur Amos Noyes. Entdecker der Noyes-Whitney-Gleichung